Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan İşletmeler BOBİ FRS'yi Uygulayacaklardır.

 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” ve eki “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olup, TFRS uygulamayan işletmelerde MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) ve ilave hususların yerini alacaktır. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır.

 

BOBİ FRS’ye göre Büyük İşletme Nedir?

Büyük İşletme: Aktif toplamı 75.000,000 TL ve üstü, net satışları 150.000,000 TL ve üstü,  çalışan sayısı 250 kişi ve üstü: Söz konusu 3 ölçütten 2’sini yakalayan tüm sermaye şirketleri BOBİ FRS açısından “Büyük İşletme” sayılacaktır. BOBİ FRS uygulamasında Büyük İşletme tanımına uymayan şirketlere konsolidasyon ve ertelenmiş vergi gibi nispeten karmaşık olan uygulamalarda ihtiyarilik getirilerek kolaylık sağlanmıştır.

 

BOBİ FRS’nin genel olarak KAYİK’ler (Kamu Yararını ilgilendiren Kuruluşlar) dışındaki bağımsız denetime tabi ve isteğe bağlı olarak TFRS uygulamayan tüm şirketlerin bağımsız denetimlerinde kıstas oluşturacaktır.

BOBİ FRS, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu KGK Duyurusuna, Tebliğe ve BOBİ FRS’ye aşağıda yer alan bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

KGK Duyurusu,

BOBİ FRS Tebliği

BOBİ FRS

Saygılarımızla, 

 

 

29.09.2017

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.