ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE VERGİ LEVHASI ONAYLAMA SÜRESİ 31 MAYIS 2017 GÜNÜ SONA ERİYOR.:

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE VERGİ LEVHASI ONAYLAMA SÜRESİ 31 MAYIS 2017 GÜNÜ SONA ERİYOR.:

20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Buna göre Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılının son hesap dönemine ilişkin e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanması ile “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bilgi İşlem Sistemine 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sonuna kadar yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıca gerçek ve tüzel kişilere ait Vergi Levhalarının, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık Beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 Mayıs 2017 Tarih Saat:23.59’a kadar gelir idaresinin sisteminden çıkartılarak saklanması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

26.05.2017

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.