Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar

Vergi Dairelerine her ay düzenli olarak verilen bildirim ve beyannamelerin haricinde  diğer bazı yükümlülüklerin de Mayıs ayı içinde yerine yetirilmesi gerekmektedir.

Gündemimiz bu yükümlülüklerden bazılarının hatırlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

 

  1. Vergi Levhalarının 31 Mayıs Günü Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılması Gerekmektedir:

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. Vergi levhalarının işyerine asılması zorunlu olmayıp internet vergi dairesinden yazdırılarak işyerinde bulundurulması zorunludur.

Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılması veya tasdik ettirilmesine gerek yoktur. İnternet vergi dairesinden alınan vergi levhası üzerinde yer alan, onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Meslek mensuplarının vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmaları da gerekmemektedir.

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde her bir tespit için özel usulsüzlük cezası (2019 yılı için 290 TL) kesilecektir.

  1. Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin 31 Mayıs Günü Sonuna Kadar Bildirilmesi Gerekmektedir:

-Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunun (EK-1), elektronik ortamda (E-TUYS) her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar doldurularak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

-İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerini içeren bilgilerin, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu (Ek-4) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

20.05.2019

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.