YABANCI BAYRAKLI TEKNELERE TÜRK BAYRAĞI ÇEKME ZAMANI

YABANCI BAYRAKLI TEKNELERE TÜRK BAYRAĞI ÇEKME ZAMANI

 

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı yasanın 38. Maddesi ile 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 9. madde eklenmiştir. Söz konusu madde yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar düzenlenmiştir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan,

  • 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, (Türk Gümrük Tarife Cetveli 8901.10.10.00.11)
  • Yolcu ve gezinti gemileri, (Türk Gümrük Tarife Cetveli 8901.10.90.00.11)
  • Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin,

Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz intikalinden veraset ve intikal vergisi alınmayacak ve bunların Türkiye’ye intikali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemlerin gümrük vergisi dâhil her türlü vergi (ÖTV, KDV dahil)  resim, harç, fon ve paylardan istisna olacaktır.

Ancak yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan yukarıda belirtilen gemilerin Türkiye’de bağlama kütüğüne kaydı dolayısıyla düzenlenen ruhsatnamelerden alınması gereken harç alınacaktır.

Ayrıca bu madde kapsamında Türkiye’ye giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında nasıl edinildiğine ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecektir. Ancak tarhiyatlardan kaynaklı daha önce tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Söz konusu istisna 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Konu hakkında Bakanlığın uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemesi beklenmektedir.

Yapılan düzenleme özellikle yüksek tutarlı ÖTV ve KDV ödeme maliyetlerinden dolayı Yabancı Bayrak çekilmesi zorunlu olarak tercih edilen yat, tekne, gezinti gemileri için önemli bir avantaj olarak değerlendirilmelidir.

Saygılarımızla,

02.02.2017

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.