YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYINI YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYINI YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ !!

 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu hususlardan birisi de işletmelerin tutacakları defterler konusu ile ilgili hükümlerdir.

Anonim şirketler; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır. Ayrıca anonim şirketler ile sürekli damga vergisi mükellefiyetine tabi diğer mükellefler her yıl tasdike tabi damga vergisi defteri tutmak zorundadır.

Limited şirketler; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre2016 yılında (kağıt ortamında) tutulan yevmiye defterinin 30 haziran 2017 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir. E-Defter uygulamasında, ilgili yılın son ayının (Aralık) beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçecektir.

Kapanış onayının yaptırılmaması halinde, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereğince 5.408,00 TL idari para cezası uygulanır.

Saygılarımızla,

 05.06.2017

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.