2014

Yıl Gündem
2014 Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretlerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme
2014 Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası 01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir
2014 Kentsel Dönüşüm / Vergisel Boyut
2014 6552 Sayılı Torba Yasa ile Yurtdışındaki İşyerlerine Türk İşçisi Götüren İşverenlere Sağlanan Teşvik
2014 Torba Yasadan Yararlanıp Kasa mevcutlarını ve Ortaklardan Alacaklarını Kapatanların Kar Dağıtımı Nasıl Yapılacak?
2014 Özelgelerin Değerlendirilmesinde Önem Taşıyan Hususlar
2014 Şirket Ortakları İçin Verilmesi Gereken İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin 11.12.2014 Tarihine Kadar Verilmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanmayacak.
2014 GİB Portalındaki E-FATURALARINIZ Siliniyor, Arşivlemeyi Unutmayın!
2014 Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Torba Yasa İle Yapılan Değişiklikler
2014 Torba Yasa İle Getirilen Diğer Borç Yapılandırmaları
2014 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
2014 6552 Sayılı “Torba Yasa” İle Taşeron İşçilere Getirilen Maaş Güvencesi
2014 Torba Yasa İle Yeni TTK'da Yapılan Değişiklikler
2014 Arge Faaliyetlerinde Çalışanların Sigorta Prim Desteğindeki '' Her Bir Çalışan İçin 5 Yıl'' Lık Süre Kısıtlaması Kaldırıldı
2014 İndirimli Teminat Uygulaması Şartlarını Taşıyorsanız Bu Avantajı Kaçırmayın
2014 Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İle Mal Alıp, İhraç Kayıtlı Satış Yapanlar Dikkat !
2014 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Lehine Matrah Değişiklikleri
2014 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Matrah Değişiklikleri
2014 Vergi Davalarını İlgilendiren Yasal Değişiklikler Yapıldı
2014 Mayıs 2014 Dönemi KDV Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2014 KDV İade Taleplerinde, İade Tutarının Hesabına Yönelik Yeni Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler
2014 Kurumlar Vergisi ile İlgili Nakden Yada Mahsuben İade Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
2014 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi aldınız mı?
2014 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Yükümlülükleri
2014 Girişim Sermayesi Fonu Ve Fonun Kurumlar Vergisi Avantajı
2014 Sat-Geri Kirala İşleminde Vergisel Avantajlar Neler
2014 Sermaye Taahhüt Borcunu Ödemeyen Ortağa Faiz İşletilmeli Mi?
2014 Kurumların Kar Yada Sermaye Yedeklerini Sermayelerine İlave Etmesi Sonucu İştirak Eden Kurumlarca Alınan Pay Senetlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
2014 Kurumların Kar Yada Sermaye Yedeklerini Sermayelerine İlave Etmesi Sonucu Alınan Pay Senetlerinin Ortak Gerçek Kişiler Açısından Değerlendirilmesi
2014 Yenileme Fonu Uygulamasında Mahsup Süresi
2014 Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatma
2014 Alacak Ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması
2014 İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Bedelin Sonradan Değişmesi Durumunda KDV
2014 Ticari Defterlerin Açılış Ve Kapanış Onayları Hakkında Hatırlatma

2017

Yıl Gündem
2017 TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI HAKKINDA HATIRLATMA !
2017 01.01.2017 TARİHİNDE E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER!
2017 E-DEFTERLERİNİZ GÜVENDE Mİ?
2017 KONUT TESLİMLERİNDE NET ALAN TANIMI KESİNLEŞTİ Mİ?
2017 İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.
2017 MALİ TABLOLARDA YENİ TAKVİM: MART SONU !!!
2017 SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ BİNALARIN EMLAK VERGİSİ 2.TAKSİDİ ÖDENECEK Mİ?
2017 Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan İşletmeler BOBİ FRS'yi Uygulayacaklardır.
2017 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASINDAN FAYDALANIYOR MUSUNUZ ?
2017 KAR YEDEKLERİNİN SERMAYEYE İLAVE ETMESİ SONUCU İŞTİRAK EDEN KURUMLARCA ALINAN BEDELSİZ PAY SENETLERİNİN KAYDA ALINMASINDA ÖNEMLİ GELİŞME !
2017 BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ CEZA İLE KARŞILAŞMAYIN!
2017 2017 Yılı Mali Tatil Hatırlatmaları
2017 YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYINI YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ
2017 ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE VERGİ LEVHASI ONAYLAMA SÜRESİ 31 MAYIS 2017 GÜNÜ SONA ERİYOR.:
2017 VERGİ İLE İLGİLİ FİNANSAL HESAP BİLGİLERİ ARTIK OTOMATİK PAYLAŞILACAK
2017 NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ VE BU İNDİRİME İLİŞKİN BELGELERİN VERGİ DAİRESİNE İBRAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
2017 687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNEME İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİMİ VE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNDEN YARARLANIYORMUSUNUZ?
2017 SONRADAN TARH EDİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM HAKKINDA SON DÜZENLEME
2017 YABANCI BAYRAKLI TEKNELERE TÜRK BAYRAĞI ÇEKME ZAMANI
2017 GEÇMİŞ DÖNEMLERE İLİŞKİN OLAN DAMGA VERGİLERİ ÖDENDİĞİ DÖNEMDE GİDER YAZILABİLİR Mİ?
2017 HAVA YOLU E-BİLETLERİ TEVSİK EDİCİ BELGE OLARAK KULLANILABİLİR Mİ ?

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.