15 Milyon Abd Doları Ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalarda Sözleşme İmzalama Süresi 31 Mayıs 2019’da Sona Eriyor!!!

* 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜZERİNDE DÖVİZ İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİSİ BULUNAN FİRMALARDA SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRESİ 31 MAYIS 2019’DA SONA ERİYOR !!!
 
Bilindiği üzere, 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmış ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması döviz geliri olma şartına bağlanmıştı. Ancak kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde döviz geliri olma şartı aranılmamaktadır.  
Söz konusu karar 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu ile ilgili detaylı açıklamalar 31.01.2018 tarih ve 01/36 no.lu sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuş, Sistematik Veri Takip Sitemi ile birlikte zorunlu hale gelecek olan Bağımız Denetim yükümlülüğü konusunda da ayrıca 20.02.2018 02 / 10 no.lu sirkülerimiz ile bilgilendirme yapılmıştır.
 
Bu açıklamalar doğrultusunda uygulamada ortaya çıkabilecek hususlar bu yazımızda  yer alacaktır.
 
Kapsama giren Şirketler için söz konusu Sistemik Risk Veri Takip Sistemi “SRVTS” işleyişi aşağıda şema edilmiştir :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu bağlamda; 15 milyon ABD doları ve üstünde yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri bulunan firmaların bildirim yükümlülüğü ile ilgili şu şekilde bildirim ve kapsamdan çıkış öngörülecektir:
 

Sistemik Risk Veri Takip Sistemine girişi yapılacak verilerin doğruluk denetiminin bağımsız denetçiler tarafından yapılması öngörülmüştür. Söz konusu maddenin 1 inci fıkrasına göre, yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanacaktır. Denetçinin, bildirilen verilerde, bariz biçimde önemsiz sayılanlar dışında yanlışlık tespit etmesi durumunda, denetçi tarafından bildirilen yanlışlıklar firma tarafından beş iş günü içerisinde düzeltilerek Sisteme yüklenecektir.
Yönetmelik uyarınca, bildirim yükümlülüğü doğan firma, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi imzalayacak ve sisteme girmiş olduğu verileri denetleyecek denetçiyi sistem üzerinden kullanıcı olarak belirleyecek ve denetçi ile imzaladığı sözleşmenin bir örneğini sisteme yükleyecektir. Bu bağlamda 31 Mayıs 2019 tarihinin TCMB bağımsız denetim sözleşmeleri hazırlanması konusunda son süre olduğunu hatırlatmak isteriz.
 
Şirketlerin ilgili veri sistemi uyarınca atamasını yapacakları Bağımsız Denetçilerini TTK denetiminde olduğu gibi Genel Kurul’da atama zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
SRVTS Beyanlarının Eksik ve Hatalı Yapılması Durumunda Yaptırım Nedir?
 
TCMB Kanunu’nu uyarınca veri bildiriminin yapılmaması, doğru veya eksiksiz gerçekleştirilmemesi veya olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hallerinde ilgili maddeye göre işlem başlatılabilecek ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunabilecektir.
 
Ayrıca TCMB doğru veya tam olmayan verileri onaylayan veya Yönetmelikte belirlenen denetim sürelerine uymayan denetçi hakkında KGK’ya bildirimde bulunacaktır (Md:12-2).
 
Saygılarımızla,
 


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.