Vergisiz Gayrimenkul Edinme Fırsatı 1 Nisan 2017'de Başlıyor.

VERGİSİZ GAYRİMENKUL EDİNME FIRSATI 1 NİSAN 2017'DE BAŞLIYOR.   08.03.2017 tarihinde yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara konut ve işyeri satışına KDV istisnası getirilmiştir. KDV’siz konut satışları 1 Nisan 2017 tarihinde başlayacaktır. Bu istisna, bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek şartıyla konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk teslimlerinde uygulanacaktır. İkinci el konut ve işyerlerinde bu istisna uygulanmayacaktır. İstisnadan yararlanacak olanlar; Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç) Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ve Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlardır. Söz konusu düzenlemede istisnanın uygulanmasına ilişkin sınırlama da getirilmiştir. Buna göre, istisna uygulanarak satın alınan konut ya da işyerlerinin bir yıl içinde elden çıkarılmaması gerekmektedir. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekecektir. Ayrıca, istisnanın uygulanması için öngörülen şartların taşınmamasına rağmen istisnanın uygulanması halinde, zamanında tahsil edilemeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da müteselsilden sorumlu tutulacaktır. 31.03.2017


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.