İşkur İşbaşı Eğitim Teşvikinin Süresini 1 Yıl Uzatan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

                                                      SİRKÜLER

01/11     

02.01.2018

 

KONU:

* İşkur İşbaşı Eğitim Teşvikinin Süresini 1 Yıl Uzatan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

 

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM TEŞVİKİNİN SÜRESİNİ 1 YIL UZATAN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

 

30.12.2017 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11174 Sayılı “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar” uyarınca İşkur İşbaşı Eğitim Teşvikinin süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesi uyarınca;

 

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan;

 

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması,

 

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla,

 

işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile işveren hissesindeki 5 puanlık prim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren hisselerine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

 

Daha önce yayımlanan 20.12.2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki karar ile bu maddenin uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştı.   

 

2017/11174 sayılı Bakanlar Kurulu sirkülerimizin ekinde yer almakta olup, karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 © Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.