İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

SİRKÜLER

11/03

07.11.2018

KONU:

* İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine  ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine  Ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin geçici bir süre ile yurda getirilmesi zorunlu kılınmıştı.

Söz konusu Tebliğ’e ilişkin özet açıklamalarımız 05.09.2018 tarihli ve 09/04 no.lu sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’e istinaden  ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin uygulamaya dönük  T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan “İhracat Genelgesi” Bankanın internet sitesinde yayımlanmıştır.

 

Söz konusu genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-11-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.