İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.

Sirküler

07/03

03.07.2019

KONU:

* İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin geçici bir süre ile yurda getirilmesi zorunlu kılınmış ve konuya ilişkin T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan “İhracat Genelgesi” Bankanın internet sitesinde yayımlanmıştı.

Daha sonra 03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) ile 6 ay süre ile geçerli olan uygulamanın süresi 1 yıl olarak değiştirilmişti.

Söz konusu Tebliğlere ilişkin özet açıklamalarımız 07.11.2018 tarihli ve 11/03 no.lu, 04.03.2019 tarihli ve 03/02 no.lu sirkülerlerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.

Bu defa, 25.06.2019 ve 28.06.2019  tarihlerinde Genelge’ de değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

Yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.

 

a) 25.06.2019 Tarihinde Genelge’ de Yapılan Değişiklik:

 

Eski Hali

Yeni Hali

İhracat Bedelinin Tahsili

İhracat Bedelinin Tahsili

Madde 8-

Madde 8-

….

….

(8) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak  kabul edilerek alışının yapılması mümkündür.

(8) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür.

 

Yapılan değişiklik sonrasında; ihracatçının hesabına yurt dışından gelen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk Lirasının transfer edilmesi halinde bu bedelin ihracat bedeli olarak alışının yapılması için aranan şartlara ilave olarak “başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki” şartı eklenmiştir.

 

a) 28.06.2019 Tarihinde Genelge’ de Yapılan Değişiklik:

 

Eski Hali

Yeni Hali

İndirim ve Mahsup İşlemleri

İndirim ve Mahsup İşlemleri

Madde 21-

Madde 21-

….

….

(13)  -/-

(13) Aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması durumunda, mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla, ihracat bedeli imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilir. Bu kapsamda mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

Yapılan değişiklik sonrasında; aynı Gümrük Beyannamesi’ne kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması durumunda, mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla, ihracat bedelinin imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu kapsamda mahsup edilen tutarın yurda getirilmesi zorunlu olmayıp mahsup sonrasında kalan bir tutar var ise kalan tutarın %80 ‘inin bir bankaya satılması zorunludur.

 

Son değişikliklerin işlendiği Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-07-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.