01.01.2019’dan İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.

SİRKÜLER

01/01

 

02.01.2019

 

KONU:

 

*01.01.2019’dan İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.

 

01.01.2019’dan İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi:

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de 60 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kağıtlar yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğ ile; 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilmiştir.

Yayımlanan bu Tebliğ ile 56 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 

 

 SIRKULER EKI-01-01.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.