01.06.2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Bildirgelerinin Elektronik Olarak SGK Sistemine Gönderilmesi Gerekmektedir.

 

SİRKÜLER

06/06

05.06.2018

KONU:

*01.06.2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Bildirgelerinin Elektronik Olarak SGK Sistemine Gönderilmesi Gerekmektedir.

 

01.06.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞYERİ BİLDİRGELERİNİN ELEKTRONİK OLARAK SGK SİSTEMİNE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin  8/(a) maddesi ile

”(1) İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır.hükmü getirilmişti.

 

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 01.06.2018 olup, 01.06.2018 tarihi itibariyle sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin ve yetkililerinin işyeri bildirgelerini elektronik olarak SGK sistemi üzerinden Kuruma göndermeleri gerekmektedir. 

 

İlgili Yönetmelik  Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-06.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.