Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.

 

SİRKÜLER

02/02

 

 

                                                                                      05.02.2018

 

 

KONU:

 

*Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.

 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILAN DENİZALTI KARAYOLU TÜNELLERİNİN GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE KDV ORANI %8 OLARAK BELİRLENDİ.

 

03.02.2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2018/11333 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ” uyarınca; 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri %8 oranında KDV’ye tabi iken, aynı kanun gereğince yaptırılan denizaltı karayolu tünellerinin  geçiş ücretleri de 03.02.2018 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabi olmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİMETLER” bölümüne aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski Hali

Yeni Hali

30- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri

30- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretleri

Söz konusu karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-02-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.