14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

SİRKÜLER

04/06

 

         

  06/04/2016

 

KONU:

*14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

14 SERİ NO.LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI:

05/04/2016 tarihli 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39. maddesi uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Tebliğde, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından faturalı hat ve ön ödemeli hat abonelerine verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması ile abonelerce ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin internet erişim hizmeti için kullanılması nedeniyle fazla ödenen ÖİV'nin nasıl iade edileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

 

Söz konusu Tebliğ ektedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.