15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Yasak Geçişler İle İlgili Kesilmiş Cezaların Kaldırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/04

24.06.2019

KONU :

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Yasak Geçişler İle İlgili Kesilmiş Cezaların Kaldırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.

 

12.06.2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Kanunla; 01 Ocak 2019 (bu tarih dahil) – 12 Haziran 2019 (bu tarih hariç) tarihleri arasında araç sınıfı itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmesi yasak olanlara kesilmesi gereken veya kesilen cezaların kaldırılmasıyla ilgili düzenleme yapılmıştı.

 

18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) ‘nde ise söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

Söz Tebliğ 18.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-04.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.