Reklam ve Tanıtım Amaçlı E-Fatura Düzenleyen Kullanıcıların E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma İzinlerinin İptaline İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

SİRKÜLER

02/06

16.02.2018

KONU :

 

* Reklam ve Tanıtım Amaçlı E-Fatura Düzenleyen Kullanıcıların E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamasından Yararlanma İzinlerinin İptaline İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

 

REKLAM VE TANITIM AMAÇLI E-FATURA DÜZENLEYEN KULLANICILARIN E-FATURA VE E-ARŞİV UYGULAMASINDAN YARARLANMA İZİNLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN GİB DUYURUSU YAYIMLANDI.

 

 

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından 13.02.2018 tarihinde www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruda; e-Fatura uygulamasına kayıtlı bazı kullanıcıların söz konusu uygulamayı bir mal satışı ya da hizmet ifası olmadığı halde amacı dışında ( mal ve hizmet satılmak/sunulmak istenen müşterilere; firma, satılan mal ve sunulan hizmetlerin tanıtımı, reklâmı vb. amaçlarla) kullandıkları ve iz bedeliyle reklam, tanıtım amaçlı e-Faturaların düzenlenerek e-Fatura uygulaması üzerinden diğer kayıtlı kullanıcılara gönderdikleri tespit edilen kayıtlı kullanıcıların, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanma izinleri iptal edildiği belirtilmiştir.

 

Ayrıca yayımlanan duyuruda; e-fatura belgesini bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadığı halde yukarıda belirtilen amaçlarla kullananların izinlerinin iptal edileceği ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgililer hakkında gerekli yasal ve cezai işlemler tesis edilmesi amacıyla ilgili Makamlara suç duyurusunda bulunulabileceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu duyuru metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-02-06.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.