2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı Açıklandı.

SİRKÜLER

07/05

                                          15/07/2016

 

KONU:

* 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı Açıklandı.

2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YATIRIM İNDİRİMİ ENDEKSLEME ORANI AÇIKLANDI:

2015 yılından devreden yatırım indirimi istisnasının 2016 yılının 2. geçici vergi dönemi sonu itibariyle endekslenmesinde dikkate alınacak oranlar aşağıdaki gibidir.

A.  Geçici 61. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlarda:

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan ekteki 13/07/2016 tarihli ve KVK-41/ 2016-3 / Yatırım İndirimi – 29 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir.

B. 19. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlarda:

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

2016 yılının 2. geçici vergi dönemine ilişkin olarak uygulanacak olan artış oranı müşavirliğimizce % 3,19 olarak hesaplanmıştır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Tarih: 13/07/2016

Sayı: KVK-41/2016-3/Yatırım İndirimi - 29

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

 

Konusu                                     : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                        : 13/07/2016

Sayısı                                        : KVK-41/2016-3/Yatırım İndirimi - 29

İlgili Olduğu Maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

                                                  Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili Olduğu Kazanç Türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.