Gündem & Haberler
  
2008 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak devlet tahvili ve hazine bonosu borsa rayici.
Yıl: 
2008
 
SİRKÜLER
04/04
                                                                                              08 / 04 /2008
 
 
KONU :
* 2008 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak devlet tahvili ve hazine bonosu borsa rayici.
 
 
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARININ BORSA RAYİCİ:
 
İMKB de işlem gören devlet tahvili ve hazine bonolarının 31.03.2008 tarihi itibariyle anılan borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıda gösterilmiştir (Söz konusu bilgiler www.imkb.gov.tr internet adresinden alınmıştır);
 

VALÖR
TAHVİL TANIMI
 AĞIRLIKLI ORTALAMA 
   KAMU MENKUL KIYMETLERİ
 
 
31.03.2008
TRB020408T14
99,918
31.03.2008
TRT090408T17
99,614
03.04.2008
TRT280508F19
102,75
31.03.2008
TRT110608T11
96,979
31.03.2008
TRT020708T11
104,68
03.04.2008
TRT090708F10
102,1
31.03.2008
TRB160708T15
95,352
31.03.2008
TRT160708T15
95,335
31.03.2008
TRT130808T17
94,157
31.03.2008
TRB200808T18
93,934
31.03.2008
TRB100908T19
93,029
31.03.2008
TRT081008T10
91,744
31.03.2008
TRT261108T17
89,58
31.03.2008
TRT171208T17
88,802
31.03.2008
TRT040209T13
86,51
03.04.2008
TRT220409F15
102,999
31.03.2008
TRT060509T18
82,906
31.03.2008
TRT050809T16
79,38
31.03.2008
TRT071009T51
77,161
03.04.2008
TRT251109F13
102,45
31.03.2008
TRT100210T12
97,288
31.03.2008
TRT170210T15
104,9
31.03.2008
TRT180810T18
105,595
03.04.2008
TRT131010F15
102,5
03.04.2008
TRT131010F23
104,8
31.03.2008
TRT120111T10
105,35
31.03.2008
TRT190111T13
92,927
31.03.2008
TRT070911T19
103,333
31.03.2008
TRT150212T15
109
31.03.2008
TRT070312T14
94,149
31.03.2008
TRT260912T15
93,255
31.03.2008
TRT260214T10
104,3
   ÖZEL SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ
     KOT DIŞI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
31.03.2008
TRSKCTF80815
104,068

 
 
NOT:
Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi uyarınca ;
“Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kâr ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.”
 
Ekler