2015/Aralık Dönemine Ait Hatalı Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi Hakkında Duyuru

SİRKÜLER

04/14

                   21/04/2016

 

KONU:

*2015/Aralık Dönemine Ait Hatalı Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi Hakkında Duyuru.

2015/ARALIK DÖNEMİNE AİT HATALI ÜRETİLEN ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ SİLİNMESİ HAKKINDA DUYURU :

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın E.defter sitesinde yer alan “ 2015/Aralık dönemine ait Hatalı Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi Hakkında Duyuru ” aşağıdadır:

“ 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren normal hesap dönemine tabi tüzel kişi mükelleflerin 2015/Aralık dönemine ait hatalı olarak oluşturdukları elektronik defter beratlarını silme işlemi 14.04.2016 tarihi itibarıyle başlamış olup berat yükleme süresi sonuna kadar aktif hale getirilmiştir. Berat silme işlemi e-Defter uygulamasında yer alan paket sil bölümünden yapılacaktır.”

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.