Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Başladı.

SİRKÜLER

03/03

              02/03/2016

 

KONU:

* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Başladı.​

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ BAŞLADI:

Elde ettikleri kazanç ve iratlar nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar 2015 yılına ilişkin beyannamelerini 1 Mart – 25 Mart tarihleri arasında verebileceklerdir. (Basit usulde vergilendirilenler hariç)

Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca mükelleflere yardımcı olmak üzere Rehberler hazırlanmıştır. Hazırlanan rehberler Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yayımlanmıştır. Yayımlanan rehberler aşağıdadır.

·         Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi

·         Ücret Kazançları Vergi Rehberi

·         Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi

·         Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

·         Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

·         Guidebook on Rental Income for Non-Resident Taxpayers

·         Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

·         G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

Bu rehberlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/2015-vergilendirme-donemine-iliskin-beyanname-duzenleme-rehberleri-hazirlanmistir

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gereken hallerin yukarıdaki gelir unsurları ile sınırlı olmadığını, başka kazanç ve iratların da (örneğin, taşınmaz satış kazancı gibi) bazı durumlarda yıllık beyanname ile beyanı gerekebildiğini hatırlatırız.

Diğer taraftan, kira gelirleri, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları için de Hazır Beyan Sistemi uygulanmaya başlanmıştır.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.