Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

SİRKÜLER

01/09

             07/01/2016

 

KONU:

* Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN ENDEKSLENMESİ:

2014 Yılından devreden yatırım indirimi istisnasının 2015 yıl sonu itibariyle endekslenmesinde dikkate alınacak oranlar aşağıdaki şekildedir:

A. Geçici 61. Madde Kapsamındakilerde:

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1 ila 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları (1998 ve sonrasında alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan sağlananlarda) yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan ve 10 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2015 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak açıklanmıştır.

B. 19 uncu Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlarda:

Gelir Vergisi Kanununun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

2015 yılı Aralık ayı endeksi 249,31 2014 yılı Aralık ayı endeksi ise 235,84 olup, buna göre söz konusu madde kapsamında 2014 yılından devreden yatırım indirimine 2015 sonu itibariyle uygulanacak olan artış oranı %5,71 olmaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.