Vergiden İstisna Gündelik Tutarları.

SİRKÜLER

01/13   

                                   11/01/2016

KONU:

* Vergiden İstisna Gündelik Tutarları.

VERGİDEN İSTİSNA YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI:

18.12.2015 tarih ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun 3/a maddesinde 6583 sayılı Kanuna bağlı H cetvelinde yer alan tutarların 1.1.2016-31.3.2016 tarihleri arasında %6,8 oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

6.1.2016 tarihli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Yurt İçi Gündeliklere İlişkin Genel Yazı”sı ile de vergiden istisna tutulacak gündelik tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2016 yılının ilk üç aylık döneminde 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı H işaretli cetveldeki gündelik tutarların %6,8 oranında arttırılarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda H cetvelinin A kısmındaki 51,50 TL, 55 TL olarak uygulanacaktır. (Cetvelin I/A-b bölümü, cetvelde 2015 için 51.50 TL olarak gösterilmiştir.) B kısmındaki rakamların da %6,8 oranında arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

Gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla olursa bu sınırı aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu Madde:24/2)

YURTDIŞI ÜLKELERE VE KKTC’YE YAPILACAK SEYAHATLERDE UYGULANACAK VERGİDEN İSTİSNA GÜNDELİKLER:

2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve yurtdışındaki ülkelere işle ilgili olarak yapılacak seyahatlerde verilecek gündelik tutarları 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir. (10.01.2016 Tarihli Resmi Gazete)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin “2.” fıkrasına göre vergiden müstesna olarak verilebilecek gündelik tutarları tespit edilirken; K.K.T.C.’ye yapılacak seyahatlerde “2” no’lu satırdan (140,50 TL), yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde ise ekli cetveldeki en yüksek Devlet memuru gündeliği olarak “II” No’lu sütundan başlanması uygun olacaktır.

K.K.T.C. ile ilgili kararın 3. maddesinde belgelendirilen yatacak yer ücretinin ödenmesine ilişkin düzenleme mevcuttur.

Yurtdışı gündelikler ile ilgili kararın 1. maddesinde birden fazla ülkeye seyahatte gündelik miktarının hesaplanması, 2. maddesinde uygulanacak kur, 4. maddesinde gündeliğin yolculuğun ilk 10 günü için % 50 arttırılarak ödenmesi ve belgelendirilen yatacak yer ücretinin ne kadarının ayrıca ödenebileceği ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-01-13-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.