Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların Yapacakları İşlemlerden Döviz Cinsinden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/10

                                        07/01/2016

 

KONU:

* Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların Yapacakları İşlemlerden Döviz Cinsinden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

MUVAZZAF VE FAHRİ KONSOLOSLUKLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLERDEN DÖVİZ CİNSİNDEN ALINACAK HARÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 76 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 1/1/2016 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve 492 sayılı kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

492 Sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

3,290

492 Sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,600

492 Sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarlar için

0,433

492 Sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifedeki miktarlar için

0,450

492 Sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

1,290

492 Sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000

 

Tebliğ 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.