Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı.

SİRKÜLER

07/04

                                                  13/07/2016

 

KONU:

* Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTTI:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2016 tarihli ve 6152 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge ile; 1 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklanmıştır.

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,093259

1,4598

 

Buna göre, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.297,21 TL olarak uygulanacaktır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgesi sirkülerimiz ekindedir.  

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-07-04-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.