Yeni Kıdem tazminatı tavanı.

SİRKÜLER

01/06

            05/01/2016

 

KONU:

* Yeni Kıdem tazminatı tavanı.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI :

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü’nün genelgesi ile ;

1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 döneminde geçerli olmak üzere  memur maaş katsayısının 0,088817 taban aylığı katsayısının 1,390277 olarak uygulanacağı açıklanmıştır.

Buna göre 01.01.2016 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 4.092,53 TL olarak uygulanacaktır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü’nün genelgesi sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSİRKÜLER-01-06 EKİ-GENELGE.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.