Doğal Afet Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin İli Murgul İlçesindeki Amme Borçlularına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/14   

                            11/01/2015

 

KONU:

*Doğal Afet Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin İli Murgul İlçesindeki Amme Borçlularına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

DOĞAL AFET NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN ARTVİN İLİ MURGUL İLÇESİNDEKİ AMME BORÇLULARINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

8/1/2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri: B Sıra No: 9 Tahsilat Genel Tebliğinde; 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline bağlı Murgul İlçesindeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle bu ilçedeki mükellefler için 11/11/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan etmiştir.

Tebliğde kapsama giren amme alacakları, kapsama giren borçlar, başvuru süresi ve şekli, taksit süresi ve tecil faizine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

Tahsilta Genel Tebliği (Seri B, Sıra No:9) sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSİRKÜLER-01-14-EKİ-TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.