2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme.

SİRKÜLER

10/14

                                                                                                                         28.10.2016

KONU:

*2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme.

2016 EKİM KASIM ARALIK AYLARINDA AYLIK NET ÜCRETİ 1.300,99 TL’NİN ALTINA DÜŞENLERE UYGULANACAK İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME:

28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6753 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 86. madde eklenmiştir. Ayrıca aynı Resmi Gazete’de bu düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğde;

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik yayımlanan geçici 86. Maddenin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre;  

  • İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.
  • Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.
  • Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Uygulama Esasları tebliğde açıklanmıştır.

Kanun ve Tebliğ 1/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ekim Kasım ve Aralık 2016 ücret bordrolarının bu düzenlemeye göre yapılması gerektiğini hatırlatırız.

Kanun ve Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-10-14-EKİ-KANUN.pdf,SİRKÜLER-10-14-EKİ-TEBLİĞ.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.