2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı.

SİRKÜLER

02/13

 

23.02.2017

KONU:

*2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı.

 

2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET PRİM DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

 

2016 Yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 68. Maddesi kapsamında uygulanmış olan asgari ücret prim desteğinin, 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 71. Madde ile 2017 yılında da uygulanmasına devam olunması imkanı sağlanmıştır.

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

Geçici 71.Maddenin 1/a Bendi uyarınca 2017 için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir. (Bu tutarlar 2016’da sırasıyla 85 TL ve 3,33 TL idi)

 

Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-02-13-EKI-2017-9865 SAYILI BKK.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.