Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

SİRKÜLER

03/06

14.03.2017

KONU:

*Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

 

ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ŞUBE VE TEMSİLCİLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

11.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de 91 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğde; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin BSMV ve KDV mükellefiyetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-03-06-EKI-GIDER VERGILERİ TEBLIGI (2).docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.