Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

05/04

08.05.2017

KONU:

*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

03.05.2017 tarihli Resmi Gazetede 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına dair 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Bu karar ile,

1. 2012/3305 sayılı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

            r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

            s) Nükleer enerji santrali yatırımları,

Bu düzenleme ile öncelikli yatırımlar arasına alınan lisanslı depoculuk yatırımları ile nükleer enerji santrali yatırımları hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. Bölge teşviklerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Bu yatırımların 6. Bölgede yapılması halinde ise 6. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.

2.  22.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9917 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlük tarihini düzenleyen 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7- Bu kararın 2. Maddesi 22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Kararnamenin 2. maddesi ile 2012/3305 sayılı kararın “Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18. maddesine 4. fıkra eklenmişti. Bu fıkra ile Cazibe Merkezleri Programıkapsamında yapılan yatırımlara ilişkin düzenleme yapılmıştı ve yürürlük tarihi 22.02.2017 olarak belirlenmişti.

Bu defa yapılan değişiklikle; 22.11.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek teşvik kapsamındaki yatırımların 6. bölgede uygulanan desteklerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Söz konusu 2017/10111 sayılı Karar sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-05-04-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.