Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

SİRKÜLER

08/03

17.08.2017

KONU:

*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

17.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına dair 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Bu karar ile,

2012/3305 sayılı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbı cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.” 

Bu düzenleme ile öncelikli yatırımlar arasına alınan Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbı cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. Bölge teşviklerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Bu yatırımların 6. Bölgede yapılması halinde ise 6. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu 2017/10585 sayılı Karar sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-08-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.