e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.

SİRKÜLER

08/07

23.08.2017

KONU:

*e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır.  

 

E-DEFTER PAKETİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR. 

 

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde 21.07.2017 tarihinde yayınlanan duyuru ile “e-Defter Paketi”nde güncelleme yapılmış olup söz konusu duyuruya 07/18 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

Yapılan güncelleme ile e-Defter beratlarında vergi detayı bölümü açılmıştır. Bu değişiklikten sonra alınan beratların üzerinde; Hesaplanan KDV (391), İndirilecek KDV (191), Yurt İçi Satışlar (600), Yurt Dışı Satışlar (601) ve Diğer Gelirler (602) hesaplarının alacak ve borç tutarlarının dönem içi değişiklikleri yeralacaktır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.