2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.

Sirküler

03/01

01.03.2019

KONU:

 

*2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.

 

2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.

 

2018 Yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi 1 Mart 2019 tarihinde başladı.

 

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 25 Mart 2019 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası (www.gib.gov.tr ) üzerinden ulaşılabilir.

 

Hesaplanan Gelir Vergisinin 2019 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

Rehber ve Broşürler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olup, söz konusu rehber ve broşürlere aşağıda yer alan link üzerinde ulaşılabilir.

 

2019 Gelir Vergisi Rehber ve Broşürleri

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.