2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir.

SİRKÜLER

07/14

19.07.2017

 

KONU :

* 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir.

 

2018 YILI EMLAK VERGİ DEĞERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞER TAKDİRLERİ MÜKELLEFLERCE DAVA KONUSU EDİLEBİLİR

 

Bilindiği üzere Emlak Vergisi matrahı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluşturmaktadır. Vergi değeri ise arsa ve araziler için Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49. maddesi uyarınca asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlere göre Takdir Komisyonları tarafından takdir olunan bedel olup, 4 yılda bir takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer arsa üzerinde bina varsa, ilan edilen metrekare inşaat maliyeti, arsanın takdiri değeri üzerine eklenmek suretiyle bina vergi değeri bulunmaktadır. Bu şekilde bulunan ilk yıla ait emlak vergi değeri izleyen 3 yıl, bir önceki yıla ait değere, yeniden değerleme oranının yarısı eklenmek suretiyle revize edilmektedir.

2017 yılı bina arsaları, boş arsalar ve araziler için 2018 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı 08.03.2017 tarih ve 2017/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile bu dönemde geçerli olacak esasları açıklamış olup 30 Haziran 2017 günü mesai saati bitimine kadar tarihine kadar ilgili belediye ve muhtarlıklara takdir kararları tebliğ edilmiş bulunmaktadır.

2017/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde Takdir Komisyonu kararlarına karşı 30 gün içerisinde Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açılabileceği belirtilmiştir.

Takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içerisinde dava yoluna başvurulmaması halinde, takdir edilen değerler kesinleşeceğinden, 2018 yılında tarh ve tahakkuk edecek emlak vergisine karşı dava açılarak kesinleşen Takdir Komisyonu kararlarının bu davalarda iptalini istemek mümkün olmayacaktır.

Emlak vergisi mükelleflerinin, Takdir Komisyonlarınca belirlenen birim değerleri ilgili belediye ve muhtarlıklardan takip ederek, arsa ve arazi birim değerlerinde aşırı bir artış olduğunu düşünen mükellefler herhangi bir hak kaybı yaşanmasını önlemek adına, birim değerlere ilişkin Takdir Komisyonu kararlarının belediye ve muhtarlıklarda asıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açabilirler.

2017/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO - 2017-1.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.