2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Prim Devlet Desteği Hakkında Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/18

21.06.2018

KONU:

 

*2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Prim Devlet Desteği Hakkında Karar Yayımlandı.

 

2018 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET PRİM DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.

 

7103 sayılı Kanun’un 73 üncü maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen  geçici 75 inci madde ile 2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönmeleri için özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği verilmesine devam edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. 

20.06.2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/döneleri için asgari ücret desteğinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, toplu sözleşmelere tabi işyerleri için ise 180 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Söz Konusu Karar 01.01.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.           

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 SIRKULER EKI-06-18.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.