2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.

Sirküler

12/10

27.12.2018

Konu:

 

*2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.

 

Asgari Geçim İndirimi Tutarları:

 

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indiriminin hesaplanmasında yılbaşındaki asgari ücretin yıllık tutarından hareket edilmektedir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2018/1 sayılı kararı uyarınca, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL olmuştur. Buna göre, 2019 yılında elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacak olan asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alınacak asgari ücretin yıllık tutarı (2.558,40 TL * 12 =) 30.700,80 TL olacaktır.

 

Asgari geçim indirimi;  Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; Mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; İlk iki çocuk için % 7,5 , üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’idir.

Asgari Geçim İndirimi hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

Asgari ücretin yıllık brüt tutarının ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranın uygulanması sonucu bulanacak tutarın %15 vergisinin hesaplanması ve verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilecektir.

 

2019 yılında aylık olarak uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir:

 

Ücretlinin Medeni

Durumu

Aylık Asgari Geçim Indirim Tutari

Bekar

191,88 TL

 

 

Evli eşi çalışan

191,88 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

220,66TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

249,44 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

287,82 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

307,01 TL

Evli eşi çalışan 5 veya daha fazla çocuklu

326,20 TL

 

 

Evli eşi çalışmayan

230,26 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

259,04 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

287,82 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışmayan 5 veya daha fazla çocuklu

326,20 TL

 

Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.