2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

 

Sirküler

12/12

31.12.2018

KONU:

 

*2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

 

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:537) ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun’da yer alan (I) sayılı tarifede, (II) ve (IV) sayılı tarifeler ile aynı kanunun Geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-12-12.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.