Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

08/24

​                                                                                                                  22.08.2016

KONU :

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI:

6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştı.

6676 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, tasarım faaliyetinin destek kapsamına alınması, ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması ve burada gerçekleştirilen faaliyetler, vergisel teşvikler,  gümrük vergisi muafiyeti, damga vergisi ve harç istinası gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır.

4691 sayılı kanunda yapılan değişiklikler kapsamında “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 10 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.  

Söz konusu yönetmelik 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Yönetmelik ile teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12.3.2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-08-24-EKİ.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.