293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/03

                                                                              04.10.2016

 

KONU:

*293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

293 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI:

293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Tebliğde; 9/8/2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan ve aşağıda yer alan değişiklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Buna göre;

-Gelir Vergisi Kanununun mülga 33. maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen yurt dışına hizmet veren işletmelerde indirim uygulaması ile

-Gelir Vergisi Kanununun 22. maddesinde yapılan tek primli yıllık gelir sigortalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine,

-Gelir Vergisi Kanununun 23 ve 25. maddelerinde yapılan ücret istisnalarına ilişkin düzenlemeler ve 6728 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin birinci fıkrası ile yapılan düzenlemelere ilişkin,açıklamalar yapılmıştır.

Yürürlük tarihi tebliğin 13. maddesinde düzenlenmiş olup, farklı düzenlemeler için farklı yürürlük tarihleri ön görülmüştür.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-10-03-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.