3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ Taslağı Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/14

                      24/03/2016

KONU:

*3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ Taslağı Yayımlandı.

3 SERİ NO.LU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Hazırlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı’nda; 18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde yapılacak değişikliklere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan değişiklikle, mevcut hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların izale edilmesi ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin uluslararası düzenlemeler ile gelişmiş ülke uygulamalarına yaklaşılmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Tebliğ taslağı sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılamızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKULER EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.