4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/15   

                      12/01/2015

 

KONU:

*4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. 

 

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI: 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 05.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge’de 23.04.2015 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 15. maddede öngörülen sigorta pirimi desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları açıklanmıştır.

2016/1 Sayılı Genelge Sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSIRKULER EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.