493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

SİRKÜLER

03/06

22.03.2018

 

KONU :

 

* 493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Tasdik Ettirmek Zorunda Oldukları Defterlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

493 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA TASDİK ETTİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanununun 223. maddesinin ilgili paragrafı “defterlerin anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdik edilir. “ şeklinde değiştirilmişti. (Söz konusu değişikliği içeren sirkülerimiz 12.03.2018 tarih ve 03/05 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.)

Bu defa, 21.03.2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 493 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

493 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-03-06.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.