51 İlde uygulanan ilave 6 puanlık indirimde aranan 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının kaldırılmasına ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.

SİRKÜLER

03/15 

               24/03/2016

KONU:

*51 İlde uygulanan ilave 6 puanlık indirimde aranan 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının kaldırılmasına ilişkin SGK duyurusu yayımlandı.

51 İLDE UYGULANAN İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİMDE ARANAN 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRMA ŞARTININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN SGK DUYURUSU YAYIMLANDI:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. Maddesinde yapılan değişiklik ile ilave 6 puanlık indirimin uygulanması için ilgili ayda 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır. Söz konusu kanun değişikliği 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde 22.03.2016 tarihli duyuru yayımlamıştır.

Buna göre;

Söz konusu kanun değişikliğinin 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle ilave 6 puanlık indirim uygulamasında aranan ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı 2016/Mart ve sonraki aylara ilişkin bildirimlerde kaldırılmıştır.

Teşviğin uygulandığı illerde Mart/2016 bildirgesinden itibaren 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işyerlerinin de 46486, 56486, 66486 kanun numarasını seçerek sigorta primi teşvikinden faydalanmalarının mümkün olduğu duyurulmaktadır.

Kapsama giren iller ve teşviğin uygulama süreleri ise 23.02.2016 tarih ve 02/11 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Sosyal Güvelik Kurumu Duyurusu sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKULER EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.