6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER

01/20

31.01.2017

KONU:

* 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı.

 

6736 SAYIL KANUN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

29/01/2017 tarihli Resmi Gazete' de “5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlandı.

Tebliğde, 6770 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2. maddenin uygulamasına ( 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının ödenmeyen tutarlarının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesine, taksit sürelerinin uzatılmasına, peşin ödeme tercihinin yapılabileceğine vb) ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğde sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-01-20-EKİI-TEBLIG.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.