6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Düzenlemeleri.

SİRKÜLER

08/22

                                                                                                                     22.08.2016

 

KONU :

* 6736  Sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Düzenlemeleri.

 

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN DÜZENLEMELERİ:

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile birçok kamu alacakları yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma kapsamına giren alacaklar, dönemleri, beyan ve ödeme süreleri ile bu kanundaki avantajlar sirküler ekimizde mevcuttur.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER EKİ-08-22..docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.