6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı (4 Seri No’lu) hazırlandı.

SİRKÜLER

11/13

                                                                            30.11.2016

KONU:

*6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı (4 Seri No’lu) hazırlandı.

6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (4 SERİ NO’LU) HAZIRLANDI:

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı (4 Seri No’lu) yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Tebliğ Taslağında, Gelir İdaresi Başkanlığına iletilen hususlar da dikkate alınarak, 6736 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Tebliğ taslağı sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-11-13-EKİ-6736_Teblig Taslak.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.