6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:3) Yayımlandı.

SİRKÜLER

11/08

25.11.2016

KONU:

*6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:3) Yayımlandı.

 

6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:3) YAYIMLANDI:

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasın ilişkin 6736 sayılı kanun genel tebliği (3 seri no’lu) 25/11/2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğ ile;

6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerden;

  • Süresinde başvuruda bulunamayanlar ile
  • Başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme süresini geçirmesi nedeniyle Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere,

 

anılan fıkra hükümlerinden yeniden yararlanma hakkı veren ve 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6761 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 1 inci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER 11-08-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.