6736 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.

SİRKÜLER

08/28

                                                                                                                                  25.08.2016

 

KONU :

*6736 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.

6736 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ SGK GENELGESİ YAYIMLANDI:

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

 6736 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları da yapılandırma kapsamına alınmış olup bu alacaklar ile ilgili işlemler kanunun; 1, 8, 9, 10, 11 ve 13. maddelerinde düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kurum alacaklarının 6736 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları açıkladığı 2016/18 sayılı Genelge yayımlamıştır.

Söz konusu Genelge sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-08-28-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.