6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Başvurusuna İlişkin Duyuru.

SİRKÜLER

08/30

                                                                                                                             29.08.2016

 

KONU:

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Başvurusuna İlişkin Duyuru.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI BAŞVURUSUNA İLİŞKİN DUYURU:

19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine, kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması başvuruları ile ilgili olarak http://www.gib.gov.tr/vergide-buyuk-yapilandirma-firsati-basladi linkini eklemiştir.

İlgili linkten kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili başvuru T.C Kimlik numarası ile ya da kullanıcı kodu ile yapılabilecektir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

   Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.